แก้วน้ำกระดาษ

40.00 บาท

แก้วน้ำกระดาษ

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

แก้วน้ำกระดาษ และพลาสติก และฝาแก้วพลาสติก

1) แก้วน้ำกระดาษ ขนาด 16 oz. จำนวน 31 ใบ ราคา 40.-
2) แก้วน้ำพลาสติก ขนาด 16 oz. จำนวน 35 ใบ ราคา 40.-
3) ฝาปิดเจาะรู พลาสติก สำหรับแก้วน้ำในข้อ 1) และ 2) จำนวน 90 ใบ ราคา 60.-
4) ฝาแก้วโดมเจาะรู พลาสติก สำหรับแก้วน้ำในข้อ 1) และ 2) ราคา 55.-