ถ้วยกระดาษ ถ้วยพลาสติก ใบละ 0.8 บาท

200.00 บาท

ถ้วยกระดาษ ถ้วยพลาสติก ใบละ 0.8 บาท

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ถ้วยกระดาษ ถ้วยพลาสติก ใบละ 0.8 บาท

พลาสติกแบบหนา
ใสขนาด3ออน = 69ใบ ขายเหมา 70บาท
ใสขนาด7ออน = 57ใบ ขายเหมา 60บาท
ใสขนาด 12ออน=30ใบ ขายเหมา 45บาท

กระดาษ
ขนาด4ออน=40ใบ ขายเหมา 40บาท
ขนาด6.5ออน=48ใบ ขายเหมา 50บาท

เหมาหมดคิดไป 200 พอ ทั้งหมด 244 ใบ ตกใบละ 0.8 บาทเท่านั้น