ช่วยในด้านการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วนั้น ถ้าเราออกแบบหรือจัดทำมาเป็นอย่างดี มันก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 01