แก้วกาแฟ

แก้วกาแฟใช้ครั้งเดียวทิ้ง

แก้วกาแฟใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ถ้าให้พูดกันตรงๆ เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าการงดรับถุงพลาสติก การนำแก้วไปใส่กาแฟเอง หรือ นำกล่องข้าวไปใส่ข้าวแทนการใช้กล่องโฟม ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ บางคนลืมบ้าง บางคนขี้เกียจ ก็ทำให้ไม่สามารถที่จะลดปริมาณกล่องโฟมหรือแก้วกาแฟที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้เลย ซึ่งก็เลยทำให้ทุกวันนี้นั้นปัญหาเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

การที่เลือกใช้วัสดุที่สามารถใช้ซ้ำได้หรือวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติก็จะสามารถที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นและปริมาณขยะก็จะลดลงอีกด้วย

ปัญหาเรื่องขยะล้น

การจัดการ และการจัดเก็บขยะในบ้านเราก็ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไร โดยส่วนใหญ่แล้วความมักง่ายของผู้คนก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้ทุกวันนี้ปัญหาในเรื่องขยะก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การบริโภคอะไรก็ควรที่จะมีสติกันสักนิดเพื่อที่จะได้ไม่สร้างมลพิษและไม่นำโรคร้ายต่างๆ ที่มาจากปริมาณขยะเป็นจำนวนมากมาสู่ตัวเราได้ เราจะต้องสร้างและหยุดการใช้พลาสติกที่ใช้แบบครั้งเดียวทิ้งไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟม แก้วกาแฟ ควรที่จะเปลี่ยนนิสัยการบริโภคใหม่ซะเวลาเราไปซื้อกาแฟเราก็ควรที่จะนำแก้วไปด้วย

สรุป : แก้วกาแฟใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ถ้าอยากจะให้โลกของเรามีความสวยงามเหมือนเดิมก็จะต้องช่วยคนละไม้คนละมือ ในทุกวันนี้ตาม โรงพิมพ์ แก้วกาแฟต่างๆ ก็เริ่มที่จะนำเอาเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้แก้วกาแฟสามารถที่จะย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว แต่หลายๆ ร้านค้าก็ยังไม่ค่อยให้ความสนใจกันสักเท่าไร เนื่องจากกาแฟที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติมีราคาที่แพงเป็นอย่างมาก ทำให้มีต้นทุนในการขายที่สูงขึ้น ถ้าหากจะจริงจังกับการลดใช้ภาชนะครั้งเดียวทิ้ง เราก็จะต้องเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อความสะดวกสลาย ซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยได้รับความสะดวกสักเท่าไรกับการที่เรานำภาชนะมาใช้เอง แต่รับรองได้เลยว่าสบายใจกว่าการที่ใช้แล้วทิ้ง การที่เราเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยโลกได้ก็จะทำให้เราดื่มและกินได้อย่างมีความสุข