หน้าแรก

แก้ว เป็นวัสดุที่ถูกใช้งานในหลากหลายวัตถุประสงค์ ทั้งเครื่องครัว

อุปกรณ์ เกี่ยวกับบาร์.ปัจจุบันมีการนำแก้วมาร์ตินี่มาใส่เหล้าค็อกเทล และเหล้าเพียวๆ (Straight up) ปัจจุบันเมื่อมีการจัดงานเลี้ยงหรูๆ